FAQs Complain Problems

समाचार

एकीकृत सम्पत्ति कर

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
कागजात पेश भइ स्पष्ट भएमा पालो अनुसार तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रेसुङ्गा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि तथा सक्कल
  • जग्गाधनी प्रमाण पत्र पुर्जा प्रतिलिपि र सक्कल
  • घरनक्शा प्रमाण पत्र प्रतिलिपि र सक्कल
  • सम्पत्ति हकवालाको नाम , नाता उल्लेख
  • गत वर्ष न.पा.लाई सम्पूर्ण कर बुझाएको प्रमाण