FAQs Complain Problems

समाचार

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ! नोट: शैक्षिक योग्यता (क) मा पशु चिकित्सक हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्चाइएको छ ।