FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुले पौने सुबिधा के कसरीछ ?

  • जेष्ठ नागरिक मासिक रु २००० l-
  • एकल / बिधवा महिला मासिक रु २००० l-
  • पूर्ण अपाङ्गता मासिक रु ३००० l-
  • अति अशक्त अपाङ्गता मासिक रु १६०० l-
  • लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती मासिक रु ३००० l-
  • दलित वालवालिका (बाल संरक्षण अनुदान) मासिक रु ४०० l-
  • ७० वर्ष पुरा भएका जेष्ठ नागरिक उपचार खर्च मासिक रु १००० l-