FAQs Complain Problems

समाचार

व्यक्तिगत घटना दर्ता कहाँ गरिन्छ ?

उत्तर: सम्बन्धित व्यक्ति स्थायी बसोबास गरेको नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा  स्थानीय पञ्जिकाधिकारीद्वारा गरिन्छ  ।