FAQs Complain Problems

वडा नं. ७

Undefined
Population: 
1907
Ward Contact Number: 
9857025033
Weight: 
7

वडा जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

राम प्रसाद पन्थी(राम्जी)
वडा अध्यक्ष
९८५७०७३०८७
लालप्रसाद पाण्डे
खुला वडा सदस्य
९८५७०६७१५८
बसन्ता पन्थी
महिला सदस्य
९८६७१६८२७८
रिता चुदारा
दलित महिला सदस्य
९८६७२६२९८८