FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ३

Undefined
Population: 
1541
Ward Contact Number: 
9857065050

वडा जनप्रतिनिधि

थम्मनबहादुर के.सी.(खत्री)
वडा अध्यक्ष
९८५७०६४०५०
हुमबहादुर थापा
खुला वडा सदस्य
९८४७५७२६३३
लेखबहादुर वस्नेत
खुला वडा सदस्य
९८४७४९२०३९
निर्मला कुवर
महिला सदस्य
९८६०९५१३४५
शान्ता वि.क सुनार
दलित महिला सदस्य
९८४७१३५५८५