Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Bhakti Ram Marasini Chief Administration Officer 9857067750
हरिप्रसाद पोखरेल आ.ले.प. अधिकृत आ.ले.पा.शाखा ९८५७०६७५९६
शालिकराम जैसी ना.सु वडा सचिव वडा नं. १२ ९८४७१०५९०१
भोजेन्द्र प्रसाद भण्डारी पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु विकास शाखा ९८५७०६४७९१
कमल प्रसाद पाण्डे ना.सु वडा सचिव वडा नं. १४ ९८५७०६४३३२
पुष्पा पाण्डे लेखापाल लेखा शाखा ९८४७१८४४९८
भरत पन्थी उपाध्याय सवारी चालक ९८५७०६७९५९
धनराज पाण्डे कार्यालय सहयोगी ९८४७५९६७९१
कृष्ण कुमारी खत्री कार्यालय सहयोगी ९८४७१०५३६१
सीता पन्थी कार्यालय सहयोगी ९८४७१६६३१३